Autoškola testy: Předpisy související s provozem (2. část)

Předpisy související s provozem jsou základní, teoretickou částí pro dosažení řidičského průkazu. V tomto druhém testu, tak v ostatních testech si prověříte vaše znalosti o vyhláškách a jiných předpisech souvisejících s provozem vozidel.

1. Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg:

Correct! Wrong!

2. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy:

Correct! Wrong!

3. Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky:

Correct! Wrong!

4. Pokud je vozidlo vybaveno indikací defektu a soupravou pro bezdemontážní opravu pneumatiky:

Correct! Wrong!

5. Jestliže je vozidlo vybaveno tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud:

Correct! Wrong!

6. Pneumatika náhradního kola, s výjimkou kola pro nouzové dojetí:

Correct! Wrong!

7. Pro spojování vozidel do jízdních souprav s nebrzděným přívěsem, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, platí že:

Correct! Wrong!

8. Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:

Correct! Wrong!

9. Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?

Correct! Wrong!

10. Přípojné vozidlo je:

Correct! Wrong!

11. Mezinárodní silniční doprava je:

Correct! Wrong!

12. Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

Correct! Wrong!

13. Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

Correct! Wrong!

14. Na tabulku registrační značky:

Correct! Wrong!

15. V těsné blízkosti tabulky registrační značky:

Correct! Wrong!

16. V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

Correct! Wrong!

17. Nová přípojná vozidla za osobní automobil:

Correct! Wrong!

18. Nově registrovaná přípojná vozidla:

Correct! Wrong!

19. Nově registrovaná přípojná vozidla:

Correct! Wrong!

20. Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí:

Correct! Wrong!

21. Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna "vážná závada" (stupně "B"), je vozidlo:

Correct! Wrong!

22. Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

Correct! Wrong!

23. Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Correct! Wrong!

24. Provozovatel motocyklu přistaví tento motocykl k technické prohlídce nejpozději:

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *