Kontrolky v autě: Jaký mají význam a co signalizují kontrolky na palubovce?

Kontrolky v autě vědí zamotat hlavu nejednomu řidiči. To však není žádná ostuda, protože v nových automobilech neustále přibývá jedna kontrolka za druhou a tak se palubní desky našich automobilů začínají podobat kokpity v letadlech. Toto velké množství kontrolek se však může v různých autech lišit.

Abyste porozuměli každé kontrolce, která na vás v autě zabliká, rozhodli jsme se, že pro vás připravíme článek, ve kterém se podíváme na kontrolky v autě, přičemž si je nejdříve rozdělíme podle barev a následně si vysvětlíme, co každá z těchto kontrolek signalizuje .

Kontrolky v autě a jejich barvy:

Před tím, než si o barvách kontrolek něco řekneme, musíme podotknout, že ne v každém automobilu musí kontrolky na palubovce barevně souviset a tedy v jednom automobilu může svítit jedna a tatáž kontrolka oranžově a v tom druhém červeně.

Modré kontrolky v autěě:

kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny

Modrá barva kontrolek patří výhradně dálkovým světlům, ale může upozorňovat i na nízkou teplotu chladicí kapaliny.

Zelené kontrolky v autě:

kontrolka tempomatu

Zelená barva signalizuje například funkci asistenta sjezdu z kopce a rozjezdu do kopce, či například funkci aktivního tempomatu, potkávacích světlometů a podobných systémů.

Oranžové  kontrolky v autě:

kontrolka motora

Oranžová barva kontrolek nám oznamuje, že na autě něco není v pořádku nebo od nás auto něco požaduje. Jde o kontrolky, které signalizují například nízkou hladinu motorového oleje, chladicí kapaliny, paliva, zda kontrolku opotřebení brzdových destiček atd.

Červené kontrolky v autě:

kontrolka tlaku oleja

Červená barva kontrolek nejčastěji poukazuje na vážnou poruchu a výstrahu. V takovém případě může jít například o špatně zavřené dveře, nízký tlak oleje nebo případnou nefunkčnost některého ze systémů bezpečnosti či jiných systémů.

Kontrolky v autě:

Kontrolka dálkových světel

kontrolka diaľkových svetiel

Tato kontrolka signalizuje zapnuté dálková světla. Pokud se dálková světla vypnou kontrolka automaticky zhasne.

Kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny

kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny

Tato kontrolka svítí modře a signalizuje nízkou teplotu chladicí kapaliny. Po dosažení požadované provozní teploty motoru se kontrolka automaticky zhasne. Pokud však kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny svítí, neměli byste motor vašeho auta vytáčet do vysokých otáček. To znamená při dieselových motorech nepřekračovat hranici 2500 ot / min a při benzínových motorech 3500 ot / min.

Kontrolka brzdových světel

kontrolka brzdových svetiel

Tato kontrolka signalizuje řidiči problém s brzdovými světly, zda případně spálenou žárovku brzdových světel.

Kontrolka klíč není v autě

Kontrolka kľúč nie je v aute

Tato kontrolka platí pouze pro vozidla vybavená keyless systémem. Kontrolka se rozsvítí v případě, pokud necháte nastartovaný motor a odejdete z auta s klíčem v kapse. Kontrolka také svítí v případě, že klíč nenachází v autě.

Kontrolka zadních hmlových světel

Kontrolka zadných hmlových svetiel

Tato kontrolka signalizuje spuštěné zadní mlhová světla.

Kontrolka tempomatu

kontrolka tempomatu

Kontrolka se rozsvítí v případě, že řidič automobilu aktivuje tempomat.

Kontrolka pro sledování jízdních pruhů

Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Svítící kontrolka systému Lane Assist informuje o aktivním Lane Assist systému, který pomáhá řidiči udržovat směr jízdy v jízdních pruzích.

Kontrolka pro stlačení pedálu nožní brzdy

Kontrolka pre stlačenie pedálu nožnej brzdy

Signalizuje potřebu stlačení brzdového pedálu při přesunu z parkovací polohy.

Kontrolka motoru

kontrolka motora

Kontrolka motoru může upozorňovat na poruchu vstřikování paliva, zapalování, vačkového a klikového hřídele, poruchy váhy vzduchu, lambda sondy, či jiných systémů a komponent, které se starají o přirozený chod motoru. Ve většině případů upadne motor po rozsvícení této kontrolky do nouzového režimu, přičemž ztratí výkon. V takovém případě je nutná urychlená návštěva servisu. Pokud však motor neupadne do nouzového režimu, tedy neztratí výkon a vozidlo se chová tak jako při běžném provozu, je možné s vozem jezdit dál, protože se může jednat o náhodnou chybu, která zmizí po několika nastartování vozidla.

Kontrolka ABS

Kontrolka ABS

Kontrolka ABS se rozsvítí v případě chybného snímače ABS nebo řídicí jednotky tohoto systému. V takovém případě vozidlo brzdí tak jako vozidlo, které není vybaveno tímto systémem.

Kontrolka automaticke převodovky

Kontrolka automatickej prevodovky

Ve většině případů svítí zároveň se zprávou na displeji, která informuje o tom, co máš dělat (například stlačit brzdový pedál, pokračovat v jízdě …)

Kontrolka EPC (electronic pedal control)

Kontrolka EPC (electronic pedal control)

Kontrolka signalizuje poruchu škrticí klapky nebo elektronického pedálu plynu.

Kontrolka hladiny náplně v nádrži ostřikovačů

Kontrolka hladiny náplne v nádrži ostrekovačov

Rozsvítí se v případě, pokud je v nádržce nedostatek kapaliny. Na nápravu tohoto problému stačí jednoduše dolít letní či zimní směs do ostřikovačů.

Kontrolka dešťového senzoru

Kontrolka dažďového senzora

Svítí v případě poruchy automatického stírání a rozsvěcování světel. Funkčnost stěračů a světel nemusí být narušena, avšak s automatické zapínání nefunguje.

Kontrolka vadné žárovky

Kontrolka chybnej žiarovky

Informuje o nefungující žárovce, kterou je třeba vyměnit.

Kontrolka žhavení

Kontrolka žhavenia

Kontrolka žhavení zasvítí ihned po otočení klíčku do druhé polohy. Signalizuje předehřev a žhavicí činnost svíček. Po zhasnutí byste měli nastartovat motor. Pokud však kontrolka svítí i během jízdy, je chyba obvykle v žhaviče a okruhu žhavení.

Kontrolka adaptivního osvětlení AFL

Kontrolka adaptívneho osvetlenia AFL

Kontrolka signalizuje poruchu systému adaptivního osvětlení. Tak jako při dešťovém senzoru, osvětlení bude fungovat v základním režimu, ale ne adaptivní.

Kontrolka automatického sklonu světlometů

Kontrolka automatického sklonu svetlometov

Signalizuje poruchu systému automatického přepínání dálkových a tlumených světel (nastavení sklonu světel). Funkčnost nebude narušena v manuálním režimu, avšak nebude se přizpůsobovat podmínkám a fungovat automaticky.

Kontrolka filtru pevných částic DPF/FAP

Kontrolka filtra pevných častíc

Kontrolka signalizuje problém nebo regeneraci filtru pevných částic (když je filtr pevných částic plný a potřebuje se pročistit). Je třeba držet vozidlo v ustáleném tempu při otáčkách od 2200 ot / min dokud se nedokončí regenerace filtru.

Kontrolka zavírání a otevírání střechy

Kontrolka zatvárania a otvárania strechy

Kontrolka svítí během toho, jak se střecha otevírá nebo zavírá a měla by zhasnout ihned poté, co dojde k otevření či zavření střechy. Pokud se tak nestane a kontrolka svítí i nadále, znamená to chybu v systému otevírání a zavírání střechy.

Kontrolka tažného zařízení

Kontrolka ťažného zariadenia

V případě rozsvícení této kontrolky došlo k uvolnění tažného zařízení.

Kontrolka vzduchového pružení

Kontrolka vzduchového pruženia

Kontrolka signalizuje poruchu systému vzduchového pérování. Doporučuje se jezdit opatrně a zajet do servisu.

Kontrolka zadního spoileru

Kontrolka zadného spojlera

Kontrolka se může rozsvítit v případě poruchy systému ovládání zadního spoileru. S takto nefunkčním ovládáním spoileru se nedoporučuje jezdit na dálnici a třeba urychleně navštívit servis.

Kontrolka nízké hladiny paliva

Kontrolka nízkej hladiny paliva

Po rozsvícení této kontrolky je obvyklý dojezd přibližně 50 až 100 km v závislosti na velikosti palivové nádrže, ale také od stylu jízdy.

Kontrolka adaptivních tlumičů

Kontrolka adaptívnych tlmičov pruženia

Signalizuje poruchu v regulaci tuhosti pružení. V takovém případě se doporučuje jezdit opatrně, protože tato porucha ovlivňuje stabilitu. Kromě toho je třeba zajít do servisu na test funkčnosti systému.

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Kontrolka opotrebenia brzdových platničiek

Kontrolka se rozsvítí při nadměrně opotřebených brzdových destičkách. Doporučujeme co nejrychlejší výměnu, protože brzdný účinek brzdového systému je značně snížen.

Kontrola ESP (elektronický stabilizační program)

Kontrola ESP

Pokud se kontrolka rozbliká během jízdy, systém ESP je funkční a zasahuje do řízení (při nebezpečné situaci). Pokud však tato kontrolka svítí stále, znamená to nefunkčnost systému. Při takové poruše při smyku systém ESP nezapne.

Kontrolka pro sledování jízdních pruhů

Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov

Signalizuje aktivní systém Lane Assist, no vodorovné dopravní značení není detekováno. V případě, že svítí i se zprávou, je třeba zajet do servisu kvůli možné poruše v systému.

Kontrolka tlaku v pneumatikách

Kontrolka tlaku v pneumatikách

Tato kontrolka signalizuje nesprávný tlak v pneumatikách (pokud je tlak menší nebo větší než požadovaná hodnota – ta závisí na typu auta, pneumatik a různých jiných faktorů). Pokud jste pneumatiky měnili a jejich rozměry jsou odlišné od těch předešlých, kontrolka se může rovněž rozsvítit. V tom případě stačí nastavit novou hodnotu a kontrolka následně zhasne.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleja

Kontrolka tlaku oleje svítí tehdy, pokud je hladina oleje pod minimální úrovní nebo mazací systém motoru nedosahuje správný tlak oleje. V obou případech však tento problém souvisí s nedostatečným mazáním motoru a tak je třeba jízdu ihned přerušit a dolít olej. Pokud je hladina oleje v normě nebo kontrolka svítí nadále i po dolití oleje na požadovanou hranici, měli byste odstavit vozidlo a zavolat si odtahovku. V opačném případě riskujete zadření motoru.

Kontrolka řízení

Kontrolka riadenia

Svítící kontrolka řízení signalizuje problém s posilovačem řízení. Porucha může být v elektrice nebo servo čerpadle. Jízda s takovým vozidlem je možná, avšak pouze s omezeným nebo nulovým účinkem posilovače řízení.

Kontrolka zapalování

Kontrolka zapaľovania

Kontrolka svítí v případě chyby zapalování. Nejčastěji se jedná o chybu klíče, spínací skříňky, zapalování, řídící jednotky a podobně.

Kontrolka airbagu

Kontrolka airbagu

Tato kontrolka signalizuje chybu v elektronice nebo v kontaktu airbagů systému. Může se stát, že airbagy při nárazu nevystřelí nebo vystřelí samovolně. V takovém případě se doporučuje airbagy manuálně deaktivovat a navštívit servis.

Kontrolka akumulátoru

Kontrolka akumulátora

Tuto kontrolku můžeš vidět při startování vozidla. Po nastartování vozidla kontrolka automaticky zhasne, ale v případě, že zůstane svítit i nadále, je na vině porucha alternátoru nebo roztržený hnací řemen, který ho pohání.

Kontrolka ruční brzdy

Kontrolka ručnej brzdy

Kontrolka ruční brzdy svítí v případě, pokud máte na automobilu zataženou ruční brzdu. Nicméně, pokud tato kontrolka svítí i po tom, co jste ruční brzdu na autě povolily, signalizuje to nedostatek brzdové kapaliny. V takovém případě je potřené ihned dolít brzdovou kapalinu, protože by se vám mohlo stát, že brzdy přestanou fungovat.

Kontrolka bezpečnostních pásů

Kontrolka bezpečnostných pásov

Rozsvícená kontrolka signalizuje neupoutaný pasažéra. Kromě svítící kontrolky vás upozorňuje i hlasité pípání.

Kontrolka teploty a hladiny chladicí kapaliny

Kontrolka teploty a hladiny chladiacej kvapaliny

Tato kontrolka se rozsvítí v případě, že je hladina chladicí kapaliny pod minimální úrovní nebo také pokud se motor přehřívá. Pokud se tak stane, měli byste zastavit a zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. V případě, že je třeba chladicí kapalinu dolít, můžete tak učinit až po vychladnutí motoru na 60 stupňů (zhruba čtvrt hodina a více, v závislosti na venkovní teplotě). Pokud nemáte po ruce chladicí kapalinu či destilovanou vodu, můžete nouzově použít i obyčejnou vodu (při větším množství však třeba později navštívit servis). Únik chladicí kapaliny může způsobit poškozená vodní pumpa, prasklou hlavou, netěsnostmi v chladicím systému či prasklý chladič. Pokud chladicí kapalina neuniká, přehřívání motoru může zapříčinit i nefunkční spínač nebo ventilátor.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otvorenia dverí

Svítí pokud jsou dveře vozidla otevřeny.

Kontrolka otevřené kapoty

Kontrolka otvorenej kapoty

Svítí pokud je kapota vozidla otevřená.

Kontrolka otevřeného kufru

Kontrolka otvoreného kufra

Svítí pokud je kufr vozidla otevřený nebo špatně zavřený.

Kontrolka aditiv Adblue

Kontrolka aditív Adblue

Kontrolka signalizuje nízku hladinu aditív AdBlue. Vacsinou sa ku kontrolka zobrazí ai informáciám o udávanom dojazd a po vyčerpaní aditíva už motor nespustí.

Kontrola servisu

Tato kontrolka může mít různé podoby od ikony servisního klíče až po různé hlášení. Může se jednat o plánovanou (nastavenou intervalovou) kontrolu, ale i neočekávanou poruchu a nutnost čím dříve zajet do servisu.

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Jeden myslel na “Kontrolky v autě: Jaký mají význam a co signalizují kontrolky na palubovce?

 • 26. února 2020 (12:09)
  Trvalý odkaz

  Zdravím.Hedvika ČTVRTEČKOVÁ.Mám suzuki wagon R+.Na přístrojové desce nahoře nalevo se mi
  ukazuje oranž.kontrolka EPS.Po 5 km zhasne.Prosím co to znamená.Děkuji
  Hed.Čtvr.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *