Porucha lambda sondy: Jak se projevuje a co ji způsobuje?

Kontrolka motoru svítí a zápach benzínu z výfuku se valí, znamená to, že porucha lambda sondy se už hlásí. Ano, právě porucha lambda sondy může stát za mnoha problémy, které se týkají vysoké spotřeby paliva, či nekulturního chodu motoru. Porucha lambda sondy může způsobit mnoho problémů a tak jsme se rozhodli, že si v dnešním článku napíšeme o tom, jak se může projevovat porucha lambda sondy, no ale i to, jaké problémy může způsobit. Nejdříve se však podívejme na charakteristiku lambda sondy a na co vůbec slouží.

Jak funguje lambda sonda:

Lambda sonda je senzor ve výfukovém potrubí, který porovnává vzduch ve výfukovém potrubí se vzduchem, nacházejícím se v okolí motoru, přičemž pomocí chemické reakce vytváří elektrický signál, který je odeslán řídící jednotce motoru. Po tom, jak dostane řídicí jednotka signál od lambda sondy, upraví pomocí škrticí klapky a vstřikovačů poměr paliva a vzduchu ve válcích motoru. Výstupní hodnota signálu, který pošle lambda sonda řídící jednotce motoru, se mění v závislosti na obsahu kyslíku ve výfukovém potrubí.

Pomocí lambda sondy je tedy řídicí jednotka motoru schopná vytvářet co nejlepší poměr pracovní směsi, díky čemuž pracuje motor hospodárně a produkuje méně škodlivých látek. Více o samotné lambda sondě se dočtete v našem článku – Lambda sonda: Jak funguje a čemu slouží? Vraťme se však k poruše lambda sondy.

Moderní automobily obsahují místo jedné lambda sondy hned dvě lambda sondy ve výfukovém potrubí. Kde jsou umístěny a na co slouží? První lambda sonda se nachází před katalyzátorem a plní si svou klasickou funkci, o které jsme si již psali výše v článku. Druhá lambda sonda se nachází za katalyzátorem a jejím úkolem je kontrolovat účinnost katalyzátoru. V podstatě se jedná jen o kontrolní lambda sondu.

Porucha lambda sondy:

Jak již bylo zmíněno, porucha lambda sondy může způsobovat hned několik různých problémů a tak se na ně pojďme podívat.

Vysoká spotřeba paliva:

V případě, že je lambda sonda poškozena nebo už nefunguje správně, ale není nadobro vyřazena z provozu, běží motor normálně přičemž nesvítí ani kontrolka motoru. Na první pohled tak vypadá všechno v pořádku i když je realita úplně jiná. Opotřebovaná lambda sonda se však dá poměrně snadno odhalit, a to podle zápachu benzínu, který vzniká za autem i když je motor zahřátý na svou provozní teplotu. Tento zápach totiž znamená, že je směs bohatší než by ve skutečnosti měla být.

Když už jsme u zápachu benzínu z výfuku, řekneme si hned o dalším příznaku opotřebované lambda sondy. Tímto příznakem je zvýšená spotřeba paliva, kterou si však člověk nemusí povšimnout, a to zejména tehdy, pokud automobil nevyužívá pouze sám nebo pokud koupil automobil, jehož lambda sonda již byla ve špatném stavu. Opotřebovaná lambda sonda se však projevuje i poklesem výkonu, na který si řidič zvykne, protože k poklesu výkonu nedochází náhle, ale postupně.

Jak však zjistit v jakém stavu se lambda sonda nachází? Je to velmi jednoduché, skutečný stav lambda sondy lze zjistit pomocí měření napětí na kladném a záporném vodiči.

Nepravidelný chod motoru a špatné starty:

Pokud je lambda sonda nadobro vyřazena z provozu, projevuje se tento problém obtížnými starty a velmi nepravidelným až nekultivovaný chodem motoru, který je doprovázen kolísáním výkonu a otáček motoru. V některých případech také může řídící jednotka nastavit motor do nouzového režimu, při kterém se bude směs mísit podle stechiometrického poměru. V takovém případě se však porucha lambda sondy ohlašuje svítící kontrolkou motoru, o které jsme si již psali v samostatném článku – Kontrolka motoru: …………

Co když se poškodí pouze jedna sonda v dvoj lambda sondový systému?

V případě, že se ve výfukovém potrubí nacházejí dvě lambda sondy, přičemž je problém jen s diagnostickou lambda sondou a tedy sondou, která se nachází až za katalyzátorem a kontroluje pouze účinnost katalyzátoru, vznikne nesoulad mezi oběma lambda sondami. To způsobí, že se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka motoru, no chod motoru, výkon či spotřeba paliva se nezmění.

Problém s poškozenou či nefunkční lambda sondou byste měli urychleně vyřešit. Proč? Porucha lambda sondy totiž kromě zmíněných problémů může při dlouhodobém ignorování způsobit i poškození katalyzátoru. Ten mohou totiž poškodit vysoké teploty vznikající ve výfukovém potrubí vlivem spalování příliš bohaté směsi iv režimech motoru, kdy to není žádoucí. Právě proto byste měli tento problém urychleně vyřešit a to i v případě, že vám je zcela jedno, zda katalyzátor poškodíte nebo ne. Poškozená lambda sonda totiž může zvýšit spotřebu paliva o 1 až 2 litry paliva na 100 km, což není pro vaši peněženku moc dobré.

Příčiny poruchy lambda sondy:

Přirozené opotřebení lambda sondy:

Lambda sonda je ve výfukovém potrubí vystavena velmi nežádoucím vlivům, jako například vysoké teplotě a agresivním chemickým vlivům výfukových plynů. Je tedy přirozené, že se lambda sonda po určitém čase opotřebovává a její životnost se jednoho dne skončí.

Mechanické poškození lambda sondy:

Nejčastěji mechanické poškození lambda sondy vznikají během její montáže. Mezi ně můžeme zařadit:

– zalomení lambda sondy (chybná montáž)

– zlomený vodič sondy (chybná montáž)

– uvolněné těsnění sondy (chybná montáž)

– koroze kontaktů sondy (vlhkost, působení času)

– usazeniny na snímači (spalování oleje, bohaté směsi, či chladicí kapaliny)

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *