Autoškola testy: cvičný test z autoškoly

Otestujte své znalosti. Jak zvládnete tento cvičný test z autoškoly? V tomto testu, tak v ostatních autoškola testech si prověříte vaše znalosti o vyhláškách a předpisech souvisejících s dopravní provozem. Jste připraveni?

1. V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:

Correct! Wrong!

2. Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

Correct! Wrong!

3. Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Correct! Wrong!

4. Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

Correct! Wrong!

5. Tramvajový pás:

Correct! Wrong!

6. Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

Correct! Wrong!

7. Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem "Pozor!" na křižovatce přerušovaně:

Correct! Wrong!

8. V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:

Correct! Wrong!

9. Motorové vozidlo musí mít za jízdy:

Correct! Wrong!

10. Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

Correct! Wrong!

11. Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

Correct! Wrong!

12. Správně jedoucí motocyklista projíždí zatáčkou tak, aby:

Correct! Wrong!

13. Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

Correct! Wrong!

14. Jaké nebezpečí hrozí při jízdě s motocyklem na mokré dlažbě?

Correct! Wrong!

15. Tato dopravní značka:

Correct! Wrong!

16. Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost? A) B) C):

Correct! Wrong!

17. Vyobrazená dopravní značka:

Correct! Wrong!

18. Tramvaje projedou křižovatkou:

Correct! Wrong!

19. Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Correct! Wrong!

20. Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Correct! Wrong!

21. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:

Correct! Wrong!

22. K pohonu motorů vozidel se smí používat:

Correct! Wrong!

23. Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?

Correct! Wrong!

24. Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Correct! Wrong!

25. U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *