Autoškola testy – Předpisy o podmínkách provozu vozidel (4. část)

Předpisy o podmínkách provozu vozidel jsou základní, teoretickou částí pro dosažení řidičského průkazu. V tomto čtvrtém testu, tak v ostatních ttestech si prověříte vaše znalosti o vyhláškách a předpisech souvisejících s dopravní provozem.

1. Přestavbou silničního vozidla je:

Correct! Wrong!

2. Za přestavbu silničního vozidla se považuje:

Correct! Wrong!

3. Výrobce motorů, systémů a zařízení k pohonu vozidel:

Correct! Wrong!

4. Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:

Correct! Wrong!

5. Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

Correct! Wrong!

6. Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

Correct! Wrong!

7. Zelená karta:

Correct! Wrong!

8. Řidičské oprávnění skupiny C lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

Correct! Wrong!

9. Zelená karta:

Correct! Wrong!

10. Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

Correct! Wrong!

11. Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

Correct! Wrong!

12. Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

Correct! Wrong!

13. Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí:

Correct! Wrong!

14. Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

Correct! Wrong!

15. Zákaz účasti na sportovních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace:

Correct! Wrong!

16. Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní komunikaci:

Correct! Wrong!

17. Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Correct! Wrong!

18. Na výzvu policisty je řidič povinen podrobit vozidlo kontrole technického stavu vozidla. Zjistí-li se při této kontrole vážná nebo nebezpečná závada

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *