Autoškola testy – Předpisy o podmínkách provozu vozidel (2. část)

Předpisy o podmínkách provozu vozidel jsou základní, teoretickou částí pro dosažení řidičského průkazu. V tomto testu, tak v ostatních takových testech si prověříte vaše znalosti o vyhláškách a různých předpisech souvisejících s dopravní provozem.

1. Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Correct! Wrong!

2. Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, jehož správcem je:

Correct! Wrong!

3. Údaje z registru řidičů lze poskytnout:

Correct! Wrong!

4. Po dobu zadržení řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

5. Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Correct! Wrong!

6. Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Correct! Wrong!

7. Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

Correct! Wrong!

8. Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

Correct! Wrong!

9. Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:

Correct! Wrong!

10. Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit:

Correct! Wrong!

11. Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

Correct! Wrong!

12. Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:

Correct! Wrong!

13. Držitel mezinárodního řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

14. Držitel řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

15. Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Correct! Wrong!

16. Řidičské oprávnění skupiny B lze udělit osobě:

Correct! Wrong!

17. Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?

Correct! Wrong!

18. Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou řídit:

Correct! Wrong!

19. Které z následujících motorových vozidel nesmíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B:

Correct! Wrong!

20. Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B:

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *