Autoškola testy – Předpisy o podmínkách provozu vozidel (1. část)

Předpisy o podmínkách provozu vozidel jsou základní, teoretickou částí pro dosažení řidičského průkazu. V tomto testu, tak v ostatních testech si tedy prověříte vaše znalosti o vyhláškách a různých předpisech souvisejících s dopravní provozem.

1. Řidičské oprávnění může být uděleno:

Correct! Wrong!

2.Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:

Correct! Wrong!

3.Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

Correct! Wrong!

4.Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti:

Correct! Wrong!

5.Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:

Correct! Wrong!

6.Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Correct! Wrong!

7.Řidičský průkaz:

Correct! Wrong!

8.Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

9.Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Correct! Wrong!

10.Mezinárodní řidičský průkaz:

Correct! Wrong!

11.Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

Correct! Wrong!

12.Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

13.Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Correct! Wrong!

14.Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

15.Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení zničení řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

16.Poškození řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Correct! Wrong!

17.Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení ztráty řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

18.Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

Correct! Wrong!

19.Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Correct! Wrong!

20.Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *