Atmosférický motor: Podívejme se na jeho výhody a nevýhody

Atmosférický motor je nazýván také jako nepřeplňovaný motor, či motor s atmosférickým plněním. Pokud mluvíme o atmosférickém motoru myslíme tím motor, který pracuje za stejného atmosférického tlaku jako v místě, kde se právě nachází. Po technické stránce jde o pístový spalovací motor, který přeměňuje tepelnou energii na mechanickou práci, přičemž tepelná energie se v tomto motoru získává přeměnou paliva na teplo pomocí spalování. Při spalování paliva se v motoru zvyšuje teplota a tlak a tento zvýšený tlak pracovní látky, kterou je směs, působí na písty motoru. Ty následně na to přeměňují tepelnou energii na mechanickou práci. Pojďme se však podívat na to, jak tento motor funguje.

Jak funguje atmosférický motor:

Funkce atmosférického motoru je velmi jednoduchá. Při pohybu pístu do své dolní úvrati (dolů) se otevřou sací ventily, které umožní nasát potřebné množství vzduchu do spalovací komory. Jak jsme však již zmínili, atmosférický motor pracuje za stejného atmosférického tlaku jako v místě, kde se právě nachází. To znamená, že při nasávání se do válce nasaje jen tolik vzduchu, jaký je obsah válce v cm3. Stručně a v jednoduchosti řečeno, válec o objemu 300 cm3 nasaje jen tento objem vzduchu, který následně smíchá s palivem. To však není tak úplně pravda no úplný laik takovému postupnému vysvětlení snadněji porozumí.

Ve skutečnosti se do válce nikdy nenasaje 300 cm3 vzduchu, ale jen 50 až 90% z objemu válce. Část prostoru válce totiž zaplní palivo, výfukové plyny z předchozího pracovního cyklu motoru, no a zapomínat nemůžeme ani na čerpací ztráty. Vysvětlením, proč se do válce nedostane stejné množství vzduchu jako je celý jeho objem nám dá objemová účinnost motoru.

Objemová účinnost:

Objemová účinnost motoru vyjadřuje schopnost motoru naplňovat válce čerstvou směsí a je to vlastně poměr mezi množstvím směsi nasáté do válce a teoreticky množným množstvím nasáté směsi do válce bez jakýchkoliv čerpacích ztrát.

Laicky řečeno, objemová účinnost je poměr skutečného množství čerstvé náplně, která ve válci zůstane v okamžiku zavření sacího ventilu a poměr teoreticky možného množství naplnění válce, odpovídajícího zdvihovému objemu válce.

Objemová účinnost atmosférického motoru:

Objemová účinnost atmosférického motoru se pohybuje od 50% do 90%, přičemž záleží jak na typu motoru, tak i na otáčkách motoru. Při určitých otáčkách však dosahuje atmosférický motor maximum své objemové účinnosti, přičemž jeho objemová účinnost při dalším zvyšování nebo snižování otáček snižuje. Objemová účinnost motoru je také upravena tím, na jak dlouhou dobu je sací ventil otevřený.

Výhody atmosférického motoru:

  • motor se skládá z menšího počtu součástek (ve srovnání s přeplňovaným motorem), které by se mohly zkazit.
  • levnější náhradní díly jako například svíčky, olej, filtry, alternátor, akumulátor a také absence velkého množství komponentů, které jsou nezbytnou součástí přeplňovaného motoru

Nevýhody atmosférického motoru:

  • pro dosažení výkonu je třeba motor hnát do vysokých otáček, čímž narůstá spotřeba paliva
  • při zachování stejného zdvihového objemu a použitých technologií dosahuje atmosférický motor nižší výkon než přeplňovaný motor
  • s rostoucí nadmořskou výškou klesá výkon motoru pro nižší tlak a tím pádem i nižší hustotu vzduchu.

Podívejte se na krátkou video ukázku, jak může fungovat atmosférický motor:

Tomáš Novák

Jmenuji se Tomáš Novák a jsem automobilový nadšenec, mechanik a provozovatel automobilového magazínu AutoBlink.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *